Historie - Muziekvereniging ST Jozef Reutum
volgende evenement over 99 dagen: Allerzielen
historie

De oprichting
Muziekvereniging Sint Jozef werd opgericht in april 1904 met als grote initiatiefnemer en promotor de toenmalige pastoor Berndes. Hij kreeg voor elkaar dat het kerkbestuur instrumenten aanschafte en de vereniging de beschikking kreeg over het parochiehuis als repetitielokaal. Een paar tuba's, twee trombones, twee trommels, een paar klarinetten, een trompet, een piston en Reutum had een eigen harmonie. En dat was in die tijd echt luxe.

Eerste dirigent en eerste optredens
Tot ongeveer 1925 was Antoon Deperink (de Oale Beuker, geboren ca. 1870) dirigent. Na zware werkdagen op het land zocht hij ontspanning in de muziek en probeerde dat over te brengen op de bevolking. Men trad voor het eerst naar buiten tijdens dansavonden en bruiloften, waar de vereniging haar muzikale kunnen tentoonspreidde. Voor 1904 verzorgden muziekverenigingen uit omliggende dorpen de muzikale begeleiding tijdens de kerkelijke activiteiten. En dat was natuurlijk een doorn in het oog van Reutum.

St Jozef  Pastoor Berndes

Met vallen en opstaan
Zoals elke vereniging kende ook Sint Jozef de nodige ups en downs, bijvoorbeeld in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en de eind vijftiger- begin zestigerjaren, toen de vereniging zelfs dreigde dood te bloeden. Er was nauwelijks belangstelling en het moment brak aan om het korps op te heffen. We hebben gehoord dat in die periode ook een aantal muzikanten een kunstgebit kreeg, waardoor het niet meer mogelijk was om op een blaasinstrument te spelen. Van Eef Lammerink (Bossink), Jan Lammerink (Rutger) en Herman Mensink weten we dat in ieder geval zeker. Intensief speurwerk op internet om de historie van andere harmonie- of fanfareorkesten uit alle delen van Nederland te achterhalen bracht ons tot een verrassende uitkomst. Ook daar is in heel veel gevallen van de historie van voor 1960 weinig bekend en komt de harmonie- en fanfarewereld weer tot bloei in de zestiger jaren, waarschijnlijk veroorzaakt door de economische groei in Nederland. Zo ook in Reutum!

St Jozef
Heroprichting
Op een zondagmiddag, na de Hoogmis ter gelegenheid van het Groot Aannemen, waarbij Sint Cecilia uit Vasse de muziek verzorgt, steekt een aantal mannen bij cafe Mensink de koppen bij elkaar en bedenken een plan om Sint Jozef weer nieuw leven in te blazen.

In 1963 lukt het de heren Harry Mensink (penningmeester), Jan Rikhof sr (voorzitter tot 1964), Henk Vrerink (Stroveld) secretaris, Gerard Leferink (Kotkamp), Bernard Voshaar, Hendrik Deterink (schilder), Henk Groothuis, Gerard Kamphuis, Jan Oude Kotte, Johan Ikink en Bets Lansink (Kemper) de vereniging te behoeden voor de ondergang. Bij de eerste bestuursverkiezing ontstaat enige verwarring, als blijkt, dat Gerard Leferink (Huiskes-Gait) meent, dat hij gekozen is als bestuurslid. Dit is echter Gerard Leferink (Kotkamp). De benodigde financiën worden bijeengebracht door kerkcollectes, een fancy fair en een huis-aan-huis-collecte. Dat dit initiatief in goede aarde valt, blijkt wel uit het feit, dat er bijna 3800,= gulden wordt opgehaald. Bij de Firma H. van Weersel in Enschede worden de eerste (gebruikte) instrumenten gekocht. Gerard Riesmeijer wordt aangetrokken als dirigent en onder leiding van hem en het bestuur bloeit de vereniging weer op. De eerste marsen die gespeeld worden zijn La Premiere, Holland jubelt en de Hunter Mars van Ton Kotter. 

Nieuwe uniformen
Eindelijk gaat de wens van Harry Mensink in vervulling. In oktober 1968 wordt het burgerpak verruild voor prachtige blauwe uniformen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst draagt Burgemeester Schepers de uniformen namens de burgers op symbolische wijze over aan onze vereniging. Hij wijst er nogmaals op dat de bevolking in de dorpen steeds klaar staat om het gemeenschapsleven zoveel mogelijk te bevorderen. Dat is een teken, dat de levenskracht zo hecht is, dat erop gebouwd kan worden. De heer Schepers trekt een vergelijking tussen het samenspel bij het uitvoeren van een muziekstuk en het samenspelen in de maatschappij. Een enkele noot maakt nog geen muziek, maar samengesmeed met anderen kan men spreken van muziek. Ook voor de maatschappij is het samenspel een fundamentele waarde. Op het eind van z'n toespraak merkt hij nog op, dat het hem getroffen heeft, dat er zoveel jeugd deel uitmaakt van St. Jozef.

St Jozef Oktober 1968

75 jarig jubileum
Na een jaartje in de vierde klasse vertoefd te hebben is de voetbalvereniging Reutum weer terug in de derde klasse KNVB, door een 2-0 overwinning op Heracles. In Reutum stond de St. Jozefharmonie, die dit weekend het 75-jarig bestaan vierde, klaar om de spelers en het bestuur muzikaal te ontvangen.

Maar voor ons is dit wel het belangrijkste:
De 61 leden van de vereniging hebben enorm veel werk verzet om aan het 75 jarig bestaan een extra tintje te geven. Op donderdag 17 mei 1979 wordt de jubileumviering ingeluid met een receptie waaraan de Dr. Schaepman Harmonie haar medewerking verleent. Nadat voorzitter Harry Mensink in het kort de geschiedenis van de St. Jozef harmonie de revue laat passeren kondigt hij aan, dat hij er ernstig over denkt om op korte termijn de voorzitterhamer neer te leggen. Na zeventien jaar deze functie te hebben uitgeoefend meent Harry dat de tijd rijp is om een ander de kans te geven. Harry: Het is beter in de bloei van een vereniging op te stappen dan in een tijd van neergang. Ik ben van mening, dat een jongere voorzitter nieuwe impulsen aan de vereniging kan geven. Hij geeft daarna het woord over aan de vele sprekers die vol waardering zijn voor datgene wat de Reutumse muzikanten in de loop der jaren hebben gepresteerd. Wat de muziek voor Reutum betekent werd het meest treffend naar voren gebracht door de heer E. Mensink, voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging. Reutum zonder muziek is als een bos zonder vogels. Volgens wethouder E. van der Vinne, wordt er in Reutum niet snel aan de weg getimmerd, maar pakt men de zaken goed aan. Dat is dan ook de basis waarop de muziekvereniging 75 jaar heeft gedraaid tot tevredenheid van alle inwoners van Reutum. Na afloop verzorgen de Die Viller Spatzen een muzikale afterparty.
St Jozef

Kevelaer door de loop der jaren
Vanuit de katholieke gemeenschap werden regelmatig bedevaarten georganiseerd naar Kevelaer, de zogenaamde Oost-Twentse Processie. De bedevaart werd gehouden tijdens het laatste weekend van augustus, van vrijdag tot en met zondag. Naast onze harmonie waren het ook de korpsen uit Vasse, Ootmarsum, Geesteren en Tubbergen die eens in de 5 jaar hieraan deelnamen. De oudste foto van Kevelaer die we hebben, dateert uit circa 1950 en de laatste uit 1985 toen Frans Leferink een serenade kreeg aangeboden in verband met zijn verjaardag.
De bedevaart kenmerkte zich door het spelen van allerlei kerkelijke liederen. Het meest bekende is waarschijnlijk wel het uit veertien coupletten (!) bestaande Te Lourdes op de bergen, U rozenkrans bemin ik . Gerrit Meenhuijs weet nog, dat er op de heen- en terugweg veel gebeden werd, omdat er waarschijnlijk een priester in de bus zat! De bedevaartgangers uit Reutum die ook meeliepen in de processie namen hun eigen Kevelaervaandel mee. Dit Kevelaervaandel is nog te bezichtigen in de kerk van Reutum.

St Jozef

St Jozef

St Jozef
 

Concours in ’s Heerenberg oktober 1979

St. Jozef komt tijdens dit concours uit in de 3e afdeling Harmonie. Bij het verplichte werk van “Renouveau van componist R. Martin krijgt men van de jury 146 punten. Het keuzenummer is “Ciaconna Antiqua waarvoor men 142 punten behaalt. Het totaalresultaat van 288 punten is goed voor een 1e prijs met promotie.

Federatief concertconcours Babberich

Op zondag 27 november 1983 doet de harmonie mee aan een concours in Babberich met als verplicht werk “Sinfonia Italiana van W. Hautvast en het keuzewerk “Week-end Ouverture van Gerard Boedijn. Met een puntentotaal van 297 wordt een 1e prijs met promotie naar de 1e afdeling behaald. Aan datzelfde concours wordt ook deelgenomen door de Fanfare Sint Cecilia uit Vasse die met eenzelfde resultaat naar huis gaat.

De deelname aan dit concours werd door het harmonieorkest in 1986 afgedwongen door de promotie naar de klasse Uitmuntendheid. Ook in schouwburg Amphion in Doetinchem wisten de Reutumse muzikanten een glansrijke eerste prijs in de wacht te slepen.

 

Top Concours Doetichem

Onder leiding van Gerard Riesmeijer bracht het orkest de nummers “Funny Fantasy en “Indian Summer ten gehore.  Toen de voorzitter van de FKM de resultaten van Reutum bekend maakte, barstte er in de schouwburg een luid gejuich los. Bij thuiskomst zorgde de drumband voor een fantastisch onthaal. De omroeporganisatie KRO maakte van het muziek-concours radio-opnames die een week later via Radio 5 te beluisteren waren. Aan het behaalde resultaat waren heel veel zweetdruppeltjes aan vooraf gegaan. In de laatste twee maanden werden er maar liefst 26 (!) extra groeps-repetities ingelast.  Het jaar 1988, waarin Gerard Riesmeijer 25 jaar dirigent is van Reutum, kon uiteraard niet mooier beginnen.

 

 

 

 

 

Eerste prijs voor Reutum in Lobith


1980 De drumband in het nieuwe uniform

Onze Lyra-drumband behaalt op 5 oktober 1980 tijdens een nationaal concours voor drum- en showbands in het plaatsje Spijk bij Lobith de eerste prijs in de derde divisie. De zeventien drummers uit Reutum scoren maar liefst 216 punten, waarmee ze ook als eerste eindigden in het totaal puntenklassement. Voor de presentatie krijgt de drumband onder leiding van Henk Voss de grote trofee van de gemeente Lobith. Behalve de twee bekers en de extra waardering van de jury, levert de winst in de derde divisie de drumband ook een promotie op. Ter gelegenheid hiervan wordt er op 12 oktober een receptie gehouden in combinatie met een koffieconcert, waarbij ook de nieuwe uniformen voor de drumband worden uitgereikt. Het is de eerste keer, dat de Reutumse drumband nieuwe uniformen krijgt. Tot dan had men zich nog altijd gepresenteerd in de al lang uit de tijd zijnde ouderwetse rode capes, die bovendien tot op de draad waren versleten. Tijdens het concert presenteert de dirigent enkele nieuwe jeugdleden die op klarinet een stukje ten beste geven. Tom en Jose Droste en Ester Meenhuijs krijgen na hun optreden een warm applaus.

Oliebollen en appelflappen

Ooit begonnen aan de Brinkstraat in  een klein schuurtje achter de school om daarna te verhuizen naar de deel van Hendrik Snijders, aan de Ootmarsumseweg tegenover de Molenberg. Inmiddels worden al sinds jaar en dag op oudejaarsdag oliebollen en appelflappen gebakken bij de familie Lansink aan de Agelerweg bij het Almelo-Nordhornkanaal.

Oliebollen 1976
asdasd
asd
Ieder heeft zijn eigen taak. Onze twee deegmakers, Johan Pouwel en Gerrit Meenhuijs zijn ’s morgens vroeg als eersten aanwezig om het deeg te bereiden. Daarna moeten de appels worden geschild en begint men vanaf ongeveer half tien met het bakken in twee grote friteuses. Frans Leferink en Jan Koopman hebben vooraf lijsten gemaakt met de indeling van Reutum en Haarle, zodat geen enkel gezin vergeten kan worden. Vanaf tien tot ongeveer vier uur ’s middags worden de oliebollen en de appelflappen huis aan huis bezorgd.

Tot het eind van de zeventiger jaren nam Hendrik Snijders, die van beroep bakker was, het geldkistje met de opbrengst van de oliebollenactie mee naar huis en verstopte het in de diepvries, bang dat het geld gestolen zou worden: “Ie mot niks an’t toeval oaweloat’n! Op Oudejaarsdag 1988 was Hendrik Snijders voor het vijfentwintigste achtereenvolgende jaar in functie als chef-deegmaker tijdens het traditionele oliebollen-bakken.

Foutje, bedankt!

In 2000 ging er iets mis met de deegbereiding. Wat we ook probeerden, de samenstelling van het deeg konden we niet goed krijgen. Ook bakker Mensink, die we ten einde raad hadden opgehaald kon het probleem niet oplossen. We hebben toen besloten om alle inwoners van Reutum en Haarle maar te informeren, dat er dat jaar geen oliebollen zouden worden bezorgd. Achteraf, na een laboratoriumcontrole bij de leverancier van het meel, bleek dat er geen gist in het meel zat. De leverancier heeft alle geleden schade vergoed en ons daarnaast de toezegging gedaan, dat we in 2001 gratis meel zouden krijgen. En dat heeft men ook gedaan.

asd            ad
Gerard Leferink 1981                                    Harry Droste en Gerrit Meenhuijs 1990

De motorcross

In oktober, als de mais van het land is, wordt het tijd om weer eens na te denken over een volgende activiteit: De motorcross bij De Kaampboer.

aBij een aantal groothandels worden prijzen opgevraagd van rookworst en erwtensoep. Kwaliteit en prijs worden met elkaar vergeleken, en als de activiteitencommissie het er over eens is, worden de nodige voorbereidingen getroffen. Wie regelt de tent en wie zorgt er voor de potten, de pannen, de gasstellen en de plastic lepels? Het draaiboek van het vorig jaar wordt erbij gehaald en er wordt genoteerd wie wat regelt. De zaterdag voor de cross wordt de tent opgezet en alle materiaal wordt klaargezet bij Het Kamphuuske in het repetitielokaal. Het regent de volgende morgen als in alle vroegte de spullen op de aanhanger van Lansink Grondverzetbedrijf worden geladen.

sVanaf de verharde weg worden de spullen naar het tentje gebracht, waar een aantal vrijwilligers hun plaats hebben ingenomen onder een schamel afdak. “Dat wordt kou lijden vandaag'' zegt Leo Deterink tegen Johan Pouwel, “maar ’t is wel goed voor de omzet''.

Ze hebben weinig oog voor de cross en overleggen driftig met elkaar hoe ze volgend jaar een andere tent kunnen regelen. Als de eerste cross afgelopen is wordt het echt druk bij het tentje en wordt de kou even vergeten. Na afloop wordt in recordtempo de zaak opgeruimd, waarna nog even wordt nagepraat in “Het Zwarte Café.

Eén ding is zeker zegt Leo: “De koomp toak’n joar ne nieje tènt!''

De Pinn’n

Vanuit ons orkest hebben zich in de loop der jaren een aantal groepen gevormd die bij bijzondere gelegenheden uiting geven aan hun muzikale kwaliteiten. De bekendste groep is waarschijnlijk wel de boerenkapel De Pinn’n. Hoewel het aantal optredens elk jaar minder wordt zien we ze toch regelmatig terug bij carnavalsactiviteiten en verzorgen ze af en toe nog optredens bij zorginstellingen. Gezien de rijke historie van deze groep is er meer hierover te vinden in de jubileumuitgave.

                             s
 

Afsluiting

s

Meer informatie in het jubilieumboekje 100 jaar muziekvereniging St. Jozef.
St. Jozef 1904 - 2004 is voor belangstellenden te verkrijgen bij de bestuursleden.

sdf

Steun ons en wordt vrienden van St Jozef  doe het nu!