Toekomstbestendig muziekonderwijs - Muziekvereniging ST Jozef Reutum
volgende evenement over 137 dagen: Allerzielen

Toekomstbestendig muziekonderwijs

De muziekverenigingen verenigd in de F.M.T. werken de komende jaren samen met Kaliber Kunstenschool aan kwalitatief goed muziekonderwijs in alle kernen, voor alle kinderen in de gemeente Tubbergen. “Door samen op te trekken is het mogelijk om de jeugd in Tubbergen ook de komende jaren alle kansen te bieden om hun muzikale talenten te ontwikkelen”, vertelt Angelina Schoonewille, bestuurder Kaliber Kunstenschool.

In eerste instantie is er gewerkt aan een nieuwe opzet voor het buitenschoolse muziekonderwijs .”De jeugd tot 21 jaar kan bij de muziekverenigingen terecht voor lessen op alle muziekinstrumenten, voor kennismakinglessen of een proefles”, aldus Jack Stolp, voorzitter Federatie Muziekgezelschappen Tubbergen. “De muziekverenigingen regelen en borgen via Kaliber dat de jeugd kwalitatief goede muzieklessen krijgen. Vanuit de gemeente Tubbergen ontvangt de FMT een subsidie voor deze lessen, waardoor de ouders minder hoeven bij te dragen in de kosten.”

Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk voor de vorming van jonge mensen. Het stimuleert de creativiteit en samenwerking, en brengt daarmee onontdekte talenten van kinderen tot ontwikkeling. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben. “Daarom kunnen Kaliber Kunstenschool en de FMT naast hun rol in het buitenschoolse muziekonderwijs zeker ook een rol spelen in het binnenschoolse muziekonderwijs”, aldus Stolp. “Hierdoor zal muziekonderwijs nog meer gaan leven in het Tubbergse basisonderwijs. Hierover worden gesprekken met de basisscholen gevoerd.”

Wethouder Roy de Witte is enthousiast over het nieuwe plan. “Muziekonderwijs is niet alleen erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen, maar ook goed voor de leefbaarheid in de dorpskernen. Cultuur- en muziekeducatie zijn krachtige middelen die zorgen voor verbinding, en samenwerking en bevorderen ‘goed noaberschap’. Ondanks bezuinigingen is er voor de gemeente Tubbergen toch een goed plan opgezet. Dat kan alleen door goede samenwerking met alle partijen, waarbij je gebruik maakt van elkaars sterke punten!”

Steun ons en wordt vrienden van St Jozef  doe het nu!